Effektivisera din verksamhet genom digitalisering

Lägg grunden till en effektivare verksamhet genom att kartlägga era affärsprocesser och identifiera var värde skapas och vilka processer som behöver förbättras.

Productized fokus ligger på att hjälpa er att öka värdet i era kundleveranser.

Vad kan Productized göra för dig?

Kartlägg

Det fösta steget för att effektivt kunna utveckla en verksamhet är att identifiera och synliggöra de viktigaste processerna.

Med hjälp av processkartläggningen tydligörs var värde skapas och var det finns utrymme för effektivisering.

Analysera

I steg två analyserar vi tillsammans med kunden affärsprocesserna och lämnar förslag på hur man kan gå vidare för att skapa en effektivare och mer lönsam organisation.

Tillsammans tar vi fram en plan för hur organisationen på bästa sätt kan förändra arbetssätt, system och processer för att nå målen.

Effektivisera

Det tredje steget innebär att vi utifrån analysen ger förslag på och implementerar lösningar och skapar nya processer som är smarta och effektiva.

Detta steg innebär allt från digitalisering av specifika områden till automatisering och implementation av nya system.

FocusCanvas

FocusCanvas

FocusCanvas är vårt verktyg för att systematisera och produktifiera kunskapen i organisationen med möjlighet att erbjuda kunder tillgång till metoder och program.