Workshopserie

Digital omställning med
kunden i fokus

En workshopserie för konsultföretag som vill exploatera digitaliseringens möjligheter


Öka lönsamheten och effektiviteten i företaget genom att skapa strukturer och förutsättningar för en lyckad digitalisering genom att sätta kunden i fokus. Genom att skapa tydligare och mer tillgängliga processer för kunden skapas helt nya värden som ger möjligheter för tillväxt.


Workshopserie: Kunden i fokus

Steg 1

Digitalt nuläge 

Initial workshop (2 h)

Vi analyserar ert digitala nuläge samt hur er kunskap & erfarenhet används som värdeskapare såväl internt som ut mot kund.

När workshopen är över har du fått nya insikter och inspiration kring hur digitala möjligheter kan nyttjas i verksamheten. Du har även fått exempel på möjligheter för att skapa ökat kundvärde genom digitalisering samt förslag på vilka nästa steg du kan ta.

 

Fokusområden

Processer för kunskaps & erfarenhetsöverföring
Kundupplevelsen
Mätning & uppföljning
Boka steg 1 gratis idag

Steg 2

Digital insikt

2 halvdags-workshops

Utifrån nuläges-workshopen görs en inledande analys av företagets digitala potential och nuvarande verksamhet.

Analysen innefattar bland annat affärsmodeller, målsegment, positionering, kundrelationer, processer & flöden samt oraganisationsstruktur.

Målet är att identifiera tillväxt-möjligheter och skalbarhet.

 

Fokusområden

Insikter om dagen verksamhet
Potential för tillväxt

 

Steg 3

Digital vision & strategi

2 HALVDAGS-WORKSHOPs

Workshops i två delar uppdelade på två halvdagar. Målet är att generera idéer kring hur digitala initiativ kan påverka verksamheten på ett positivt sätt samt att skapa en vinnande digital strategi med värdeskapande för kunden i fokus.

 

Fokusområden

Strategiska val för optimerat kundvärde

Steg 4

Digitala initiativ

2 halvdags-workshops

Utifrån den framtagna strategin prioriteras de olika initiativen inom företagets olika områden.

Här skapar vi en karta över vilka värden som de olika initiativen skapar dels för den egna organisationen och dels för kunderna.

Olika produktifieringar definieras utifrån prioriteringen.

 

Fokusområden

Kartlägga & prioritera initiativ
Värdekarta utifrån initiativ

 

Steg 5

Plan för digitalisering

2 HALVDAGS-WORKSHOPs

En tydlig plan framåt tas fram utifrån prioriterade områden med väldefinierade milstoplar, KPIer och uppföljningspunkter.

 

Fokusområden

Handlingskraftiga planer
Mätbarhet
Rutiner för uppföljning & ständiga förbättringar

För vem?

Workshopserien är för kunskapsbaserade konsultföretag som vill skapa bättre värden för såväl kunden som för det egna verksamheten genom att nyttja digitaliseringingens fördelar.

Workshopledare

Workshopledaren Ola Rynge har mer än 20 års erfarenhet som affärsutvecklare och rådgivande konsult. Hans specialistområde är digitala affärer och att skapa värdeskapande strukturer.

Plats & pris

Online samt antingen hos er eller på
Textile Fashion Center i Borås.

105 000 kr

Productized

Vi brinner för att hjälpa konsulter och coacher att utveckla och förbättra sina processer med syfte att öka värdet man levererar till kund, såväl före som under och efter själva kundprojektet.

Prouctized är främst en konsultbyrå, men tar även fram en plattform som ger konsulter stöd i sin process mot kund.